จำนวนข่าวทั้งหมด 417
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒  จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ   
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลยุติธรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลยุติธรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร   
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๙๑ แจ้งกำหนดระยะเวลาการของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติมระหว่างปีฯ   
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๙๐ ลว. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ศาลจังหวัดสว่างดินแดงจัดโครงการ รายนงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ   
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๘๙ ลว. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ศาลจังหวัดน่านแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๘๘ ลว. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ศาลจังหวัดหัวหินแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๘๗ ลว. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานธุรการศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๕ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดตรังแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๔ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการรายงานผลการส่งหมายข้ามเขตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๓ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๒ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๑ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๘๐ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดสระแก้วแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นฯ   
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
 นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๒
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 134 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 969   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๗๙ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ   
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 180 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๔๖๗๙ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ส่งแบบแสดงความประสงค์โยกย้ายของข้าราชการตุลาการฯ   
  :: ข่าวที่ 966   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๗๘ ลว. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นไปสืบพยานฯ   
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๗๗ ลว. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังแจ้งว่าได้ใช้การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ฯ   
  :: ข่าวที่ 964   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๗๖ ลว. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดทองผาภูมิแจ้งว่าได้ใช้ระบบการสืบพยานโดยการประชุมทางจอภาพแทนการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ฯ   
  :: ข่าวที่ 963   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |