จำนวนข่าวทั้งหมด 206
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ด่วนที่สุด ที่ ศย 302.001/1221 ลว. 17 เมษายน 2557 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จำนวน 11 ราย   
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย 302.001/1219 ลว. 11 เมษายน 2557 เรื่อง สอบถามศาลในเขตอำนาจเกี่ยวกับการฝากขังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ   
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนฯ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
กติกาและตารางการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในการแข่งขันกีฬาของสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 180 )
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ขอข้อมูลผลการดำเนินการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๑๐๕๒ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน ๑๔ ราย   
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
แจ้งเวียน เรื่อง มารดาของนายสมาน ศรีโกศล ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๘๑๙ ลว. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๕ ราย   
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
แจ้งเวียนหนังสือ ว14 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 ให้ศาลในเขตอำนาจฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม พร้อมรายละเอียดโครงการ   
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒  จัดโครงการอบรม
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การบริหารงานการเงินการคลังและพัสดุยุคใหม่ของหน่วยงานในสังกัดฯ" ณ ห้องประชุมภาค 2 และผ่าน Web Conference
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒  จัดอบรมตามโครงการพัฒนาระบบงาน และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาระบบงาน และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ระหว่างศาลในเขตอำนาจฯ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ระหว่างศาลในเขตอำนาจฯ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๗๗๓ ลว. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๓ ราย   
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๗๐๖ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รทส. จำนวน ๑ ราย   
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานการเงินการคลังและพัสดุยุคใหม่ของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค ๒"   
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 148 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 708   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |