สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


เอกสารแนบ