สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงาน และศึกษาดูงาน หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ ๑๖

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงาน และศึกษาดูงาน  หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ ๑๖


เอกสารแนบ