สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลแขวงชลบุรี จัดโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลแขวงชลบุรี จัดโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ