สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเขียนคำพิพากษาศาลชั้นต้นและระบบไต่สวนคดีค้ามนุษย์

สำนักงานอธิบผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเขียนคำพิพากษาศาลชั้นต้นและระบบไต่สวนคดีค้ามนุษย์


เอกสารแนบ