สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดสระแก้ว ศาลเยาวชนฯ สระแก้ว ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลเยาวชนฯ ปราจีนบุรี ศาลจังหวัดนครนายก และศาลเยาวชนฯ นครนายก

ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดสระแก้ว ศาลเยาวชนฯ สระแก้ว ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลเยาวชนฯ ปราจีนบุรี ศาลจังหวัดนครนายก และศาลเยาวชนฯ นครนายก